THOUGHTS: Hangad ko’y Ikaw

I found this when I was cleaning my room. In my Filipino class, we were tasked to create a poem in 10 minutes. And thus, this.

I’m sorry that the poem is in Tagalog (Filipino’s dialect)

Aking pagmamahal, ‘tong walang katumbas

Kaligayahan ko, sayo natamasa

Mga pighati ko, ikaw ang lunas

Binigay ang lahat, sa aking prinsesa

Gustong masulyapan, kahit san pa man

Hindi mapakali, pag wala sa mata

Saan man humanggan, tanging ikaw hanap

Hangad ko’y ikaw, Magpakailan pa man

Ang pinipita ko, marining ang tinig

Kung sakaling ako’y, tikis mo pang mahal

Ibalik ang dati, ang tangi kong dasal

Panahong akin ka at tayo’y iisa

Lamuray ang puso, pagka’t may iba na

Kulang na lang, ako’y sikadin palayo

Aking talisuyo, di magbabago,

Sapagka’t kailanma’y,

Ikaw ang hangad ko

Р Johanna Dela Cruz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s